1. Tìm điểm thi
  2. Tìm điểm thi
  3. Tin tức
  4. Điểm sàn đại học 2022
  5. Điểm chuẩn đại học 2022
  6. Đề thi đại học 2022
  7. Khác
  8. Xem điểm thi đại học mới nhất
  9. Đăng ký / Đăng nhập
Điểm chuẩn đại học 2014

Điểm chuẩn đại học Sư phạm TPHCM 2013

Đại học Sư Phạm TP HCM 2013: Xem và tra cứu điểm chuẩn đại học chi tiết các ngành các bậc đại học và cao đẳng của Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh năm 2013 như sau

Điểm chuẩn tuyển vào các ngành năm học 2013-2014, được quy định như sau:

stt

Ngành

Nhóm

Nguyện vọng 1

Nguyện vọng bổ sung

Ghi chú

ƯT

KV3

KV2

KV2nt

KV1

KV3

KV2

KV2nt

KV1

 

1

 

SP Toán học

UT3

24.5

24

23.5

23

 

 

 

 

 

UT2

23.5

23

22.5

22

 

 

 

 

 

UT1

22.5

22

21.5

21

 

 

 

 

 

 

2

 

SP Tin học

UT3

16

15.5

15

14.5

16

15.5

15

14.5

Tuyển BS

50 chỉ tiêu

UT2

15

14.5

14

13.5

15

14.5

14

13.5

UT1

14

13.5

13

12.5

14

13.5

13

12.5

 

3

 

SP Vật lý

UT3

22

21.5

21

10.5

 

 

 

 

 

UT2

21

20.5

20

19.5

 

 

 

 

 

UT1

20

19.5

19

18.5

 

 

 

 

 

 

4

 

SP Hóa học

UT3

24

23.5

23

22.5

 

 

 

 

 

UT2

23

22.5

22

21.5

 

 

 

 

 

UT1

22

21.5

21

20.5

 

 

 

 

 

 

5

 

SP Sinh học

UT3

20

19.5

19

18.5

 

 

 

 

 

UT2

19

18.5

18

17.5

 

 

 

 

 

UT1

18

17.5

17

16.5

 

 

 

 

 

 

6

 

SP Ngữ văn

UT3

19

18.5

18

17.5

 

 

 

 

 

UT2

18

17.5

17

16.5

 

 

 

 

 

UT1

17

16.5

16

15.5

 

 

 

 

 

 

7

 

SP Lịch sử

UT3

17.5

17

16.5

16

 

 

 

 

 

UT2

16.5

16

15.5

15

 

 

 

 

 

UT1

15.5

15

14.5

14

 

 

 

 

 

 

8

 

SP Địa K. A,A1

UT3

16

15.5

15

14.5

 

 

 

 

 

UT2

15

14.5

14

13.5

 

 

 

 

 

UT1

14

13.5

13

12.5

 

 

 

 

 

 

8

 

Sp Địa K. C

UT3

18

17.5

17

16.5

 

 

 

 

 

UT2

17

16.5

16

15.5

 

 

 

 

 

UT1

16

15.5

15

14.5

 

 

 

 

 

 

9

 

GD Chính trị

UT3

15

14.5

14

13.5

15

14.5

14

13.5

Tuyển BS

70 chỉ tiêu

UT2

14

13.5

13

12.5

14

13.5

13

12.5

UT1

13

12.5

12

11.5

13

12.5

12

11.5

 

10

 

SP Tiếng Anh

UT3

28.5

28

27.5

27

 

 

 

 

 

UT2

27.5

27

26.5

26

 

 

 

 

 

UT1

26.5

26

25.5

25

 

 

 

 

 

 

11

 

SP Nga - Anh

UT3

21.5

21

20.5

20

 

 

 

 

 

UT2

20.5

20

19.5

19

 

 

 

 

 

UT1

19.5

19

18.5

18

 

 

 

 

 

 

12

 

SP tiếng Pháp

UT3

20

19.5

19

18.5

 

 

 

 

 

UT2

19

18.5

18

17.5

 

 

 

 

 

UT1

18

17.5

17

16.5

 

 

 

 

 

 

13

 

SP tiếng Trung

UT3

20

19.5

19

18.5

 

 

 

 

 

UT2

19

18.5

18

17.5

 

 

 

 

 

UT1

18

17.5

17

16.5

 

 

 

 

 

 

14

GD Tiểu học

Tất cả các khối

UT3

19

18.5

18

17.5

 

 

 

 

 

UT2

18

17.5

17

16.5

 

 

 

 

 

UT1

17

16.5

16

15.5

 

 

 

 

 

 

15

 

GDQP - AN

UT3

15

14.5

14

13.5

15

14.5

14

13.5

Tuyển BS

90 chỉ tiêu

UT2

14

13.5

13

12.5

14

13.5

13

12.5

UT1

13

12.5

12

11.5

13

12.5

12

11.5

 

16

 

GD Mầm non

UT3

19

18.5

18

17.5

 

 

 

 

 

UT2

18

17.5

17

16.5

 

 

 

 

 

UT1

17

16.5

16

15.5

 

 

 

 

 

 

17

 

GD Thể chất

UT3

22

21.5

21

20.5

 

 

 

 

 

UT2

21

20.5

20

19.5

 

 

 

 

 

UT1

20

19.5

19

18.5

 

 

 

 

 

 

18

 

GD Đặc biệt

UT3

15

14.5

14

13.5

 

 

 

 

 

UT2

14

13.5

13

12.5

 

 

 

 

 

UT1

13

12.5

12

11.5

 

 

 

 

 

 

19

 

QL. Giáo dục

UT3

16

15.5

15

14

 

 

 

 

 

UT2

15

14.5

14

13.5

 

 

 

 

 

UT1

14

13.5

13

12.5

 

 

 

 

 

 

20

 

Ngôn ngữ Anh

UT3

29

28.5

28

27.5

 

 

 

 

 

UT2

28

27.5

27

26.5

 

 

 

 

 

UT1

27

26.5

26

25.5

 

 

 

 

 

 

21

 

NN Nga - Anh

UT3

21

20.5

20

19.5

21

20.5

20

19.5

Tuyển BS

60 chỉ tiêu

UT2

20

19.5

19

18.5

20

19.5

19

18.5

UT1

19

18.5

18

17.5

19

18.5

18

17.5

 

22

 

Ngôn ngữ Pháp

UT3

20

19.5

19

18.5

 

 

 

 

 

UT2

19

18.5

18

17.5

 

 

 

 

 

UT1

18

17.5

17

16.5

 

 

 

 

 

 

23

 

NN Trung Quốc

UT3

21

20.5

20

19.5

21

20.5

20

19.5

Tuyển BS

40 chỉ tiêu

UT2

20

19.5

19

18.5

20

19.5

19

18.5

UT1

19

18.5

18

17.5

19

18.5

18

17.5

 

24

Ngôn ngữ Nhật

Khối D1, D4

UT3

26

25.5

25

24.5

 

 

 

 

 

UT2

25

24.5

24

23.5

 

 

 

 

 

UT1

24

23.5

23

22.5

 

 

 

 

 

 

24

Ngôn ngữ Nhật

Khối D6

UT3

20

19.5

19

18.5

 

 

 

 

 

UT2

19

18.5

18

17.5

 

 

 

 

 

UT1

18

17.5

17

16.5

 

 

 

 

 

 

25

 

CN Thông tin

UT3

16

15.5

15

14.5

16

15.5

15

14.5

Tuyển BS

50 chỉ tiêu

UT2

15

14.5

14

13.5

15

14.5

14

13.5

UT1

14

13.5

13

12.5

14

13.5

13

12.5

 

26

 

Vật lý học

UT3

16

15.5

15

14.5

16

15.5

15

14.5

Tuyển BS

80 chỉ tiêu

UT2

15

14.5

14

13.5

15

14.5

14

13.5

UT1

14

13.5

13

12.5

14

13.5

13

12.5

 

27

 

Hóa học

UT3

21

20.5

20

19.5

 

 

 

 

 

UT2

20

19.5

19

18.5

 

 

 

 

 

UT1

19

18.5

18

16.5

 

 

 

 

 

 

28

 

Văn học

UT3

16

15.5

15

14.5

16

15.5

15

14.5

Tuyển BS

80 chỉ tiêu

UT2

15

14.5

14

13.5

15

14.5

14

13.5

UT1

14

13.5

13

12.5

14

13.5

13

12.5

 

29

 

Việt Nam học

UT3

16

15.5

15

14.5

 

 

 

 

 

UT2

15

14.5

14

13.5

 

 

 

 

 

UT1

14

13.5

13

12.5

 

 

 

 

 

 

30

 

Quốc tế học

UT3

16

15.5

15

14.5

 

 

 

 

 

UT2

15

14.5

14

13.5

 

 

 

 

 

UT1

14

13.5

13

12.5

 

 

 

 

 

 

31

 

Tâm lý học

UT3

18.5

18

17.5

17

 

 

 

 

 

UT2

17.5

17

16.5

16

 

 

 

 

 

UT1

16.5

16

15.5

15

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển bổ sung, Trường sẽ xét tuyển điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

- Điểm các ngành chuyên ngữ đã nhân hệ số 2 môn thi ngoại ngữ, ngành GDTC đã nhân 2 môn năng khiếu

Tag: Điểm chuẩn đại học Sư phạm TPHCM 2013, diem chuan dai hoc su pham TPHCM 2013

Bài viết khác
Bình luận
Timdiemthi.edu.vn hy vọng sẽ mang thật nhiều niềm vui tới cho các bạn trong kỳ tuyển sinh 2013 này. Một câu ngạn ngữ rất nổi tiếng "Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome" chúng tôi tin bạn đã tìm được con đường của chính mình. Chúc các bạn mạnh khoẻ tự tin và may mắn.

G. Team!