1. Tìm điểm thi
  2. Tìm điểm thi
  3. Tin tức
  4. Điểm sàn đại học 2022
  5. Điểm chuẩn đại học 2022
  6. Đề thi đại học 2022
  7. Khác
  8. Xem điểm thi đại học mới nhất
  9. Đăng ký / Đăng nhập
Đề thi Đại Học Cao Đẳng 2012 Đáp án đề thi đại học năm 2012 | Dap an de thi DH khối A1 B C D
9/10 1,353,151 bài đánh giá

Đáp án Đề Thi Đại Học Cao Đẳng 2012

Danh sách đề thi năm 2012, đáp án đề thi năm 2012 và các năm khác được tự động cập nhật/tổng hợp tự động từ những địa chỉ uy tín: VnExpress, 24h, Dantri...

Xem: Đáp Án Khối A, Đáp Án Khối A1, Đáp Án Khối B, Đáp Án Khối C, Đáp Án Khối D

Đề thi và đáp án khối A 2012

Đề thi đáp án môn Toán
 Đề thi Khối thi A _ Bộ Giáo Dục năm_2012  Đáp án Khối thi A _Bộ Giáo Dục năm_2012
Đề thi đáp án môn Vật lý
 Đề thi Khối thi A _Mã đề_749 năm_2012  Đáp án Khối thi A _Mã đề_749 năm_2012
 Đề thi Khối thi A _Mã đề_958 năm_2012  Đáp án Khối thi A _Mã đề_958 năm_2012
 Đề thi Khối thi A _Mã đề_196 năm_2012  Đáp án Khối thi A _Mã đề_196 năm_2012
 Đề thi Khối thi A _Mã đề_527 năm_2012  Đáp án Khối thi A _Mã đề_527 năm_2012
 Đề thi Khối thi A _Mã đề_683 năm_2012  Đáp án Khối thi A _Mã đề_683 năm_2012
 Đề thi Khối thi A _Mã đề_317 năm_2012  Đáp án Khối thi A _Mã đề_317 năm_2012
Đề thi đáp án môn Hóa
 Đề thi Khối thi A _Mã đề_913 năm_2012  Đáp án Khối thi A _Mã đề_913 năm_2012
 Đề thi Khối thi A _Mã đề_752 năm_2012  Đáp án Khối thi A _Mã đề_752 năm_2012
 Đề thi Khối thi A _Mã đề_384 năm_2012  Đáp án Khối thi A _Mã đề_384 năm_2012
 Đề thi Khối thi A _Mã đề_528 năm_2012  Đáp án Khối thi A _Mã đề_528 năm_2012
 Đề thi Khối thi A _Mã đề_296 năm_2012  Đáp án Khối thi A _Mã đề_296 năm_2012
 Đề thi Khối thi A _Mã đề_647 năm_2012  Đáp án Khối thi A _Mã đề_647 năm_2012

Đề thi và đáp án khối A1 2012

Đề thi đáp án môn Toán
 Đề thi Khối thi A1 _ Bộ Giáo Dục năm_2012  Đáp án Khối thi A1 _Bộ Giáo Dục năm_2012
Đề thi đáp án môn Vật lý
 Đề thi Khối thi A1 _Mã đề_749 năm_2012  Đáp án Khối thi A1 _Mã đề_749 năm_2012
 Đề thi Khối thi A1 _Mã đề_958 năm_2012  Đáp án Khối thi A1 _Mã đề_958 năm_2012
 Đề thi Khối thi A1 _Mã đề_196 năm_2012  Đáp án Khối thi A1 _Mã đề_196 năm_2012
 Đề thi Khối thi A1 _Mã đề_527 năm_2012  Đáp án Khối thi A1 _Mã đề_527 năm_2012
 Đề thi Khối thi A1 _Mã đề_683 năm_2012  Đáp án Khối thi A1 _Mã đề_683 năm_2012
 Đề thi Khối thi A1 _Mã đề_317 năm_2012  Đáp án Khối thi A1 _Mã đề_317 năm_2012
Đề thi đáp án môn Tiếng Anh
 Đề thi Khối thi A1 _Mã đề_794 năm_2012  Đáp án Khối thi A1 _Mã đề_794 năm_2012
 Đề thi Khối thi A1 _Mã đề_537 năm_2012  Đáp án Khối thi A1 _Mã đề_537 năm_2012
 Đề thi Khối thi A1 _Mã đề_426 năm_2012  Đáp án Khối thi A1 _Mã đề_426 năm_2012
 Đề thi Khối thi A1 _Mã đề_859 năm_2012  Đáp án Khối thi A1 _Mã đề_859 năm_2012
 Đề thi Khối thi A1 _Mã đề_318 năm_2012  Đáp án Khối thi A1 _Mã đề_318 năm_2012
 Đề thi Khối thi A1 _Mã đề_681 năm_2012  Đáp án Khối thi A1 _Mã đề_681 năm_2012
 Đề thi Khối thi A1 _Mã đề_681 năm_2012  Đáp án Khối thi A1 _Mã đề_681 năm_2012

Đề thi và đáp án khối B 2012

Đề thi đáp án môn Toán
 Đề thi Khối thi B _ Bộ Giáo Dục năm_2012  Đáp án Khối thi B _Bộ Giáo Dục năm_2012
Đề thi đáp án môn Hóa
 Đề thi Khối thi B _Mã đề_491 năm_2012  Đáp án Khối thi B _Mã đề_491 năm_2012
 Đề thi Khối thi B _Mã đề_962 năm_2012  Đáp án Khối thi B _Mã đề_962 năm_2012
 Đề thi Khối thi B _Mã đề_637 năm_2012  Đáp án Khối thi B _Mã đề_637 năm_2012
 Đề thi Khối thi B _Mã đề_359 năm_2012  Đáp án Khối thi B _Mã đề_359 năm_2012
 Đề thi Khối thi B _Mã đề_815 năm_2012  Đáp án Khối thi B _Mã đề_815 năm_2012
 Đề thi Khối thi B _Mã đề_572 năm_2012  Đáp án Khối thi B _Mã đề_572 năm_2012
Đề thi đáp án môn Sinh học
 Đề thi Khối thi B _Mã đề_415 năm_2012  Đáp án Khối thi B _Mã đề_415 năm_2012
 Đề thi Khối thi B _Mã đề_731 năm_2012  Đáp án Khối thi B _Mã đề_731 năm_2012
 Đề thi Khối thi B _Mã đề_279 năm_2012  Đáp án Khối thi B _Mã đề_279 năm_2012
 Đề thi Khối thi B _Mã đề_957 năm_2012  Đáp án Khối thi B _Mã đề_957 năm_2012
 Đề thi Khối thi B _Mã đề_836 năm_2012  Đáp án Khối thi B _Mã đề_836 năm_2012
 Đề thi Khối thi B _Mã đề_524 năm_2012  Đáp án Khối thi B _Mã đề_524 năm_2012

Đề thi và đáp án khối C 2012

Đề thi đáp án môn Văn
 Đề thi Khối thi C _ Bộ Giáo Dục năm_2012  Đáp án Khối thi C _Bộ Giáo Dục năm_2012
Đề thi đáp án môn Lịch sử
 Đề thi Khối thi C _ Bộ Giáo Dục năm_2012  Đáp án Khối thi C _Bộ Giáo Dục năm_2012
Đề thi đáp án môn Địa lý
 Đề thi Khối thi C _ Bộ Giáo Dục năm_2012  Đáp án Khối thi C _Bộ Giáo Dục năm_2012

Đề thi và đáp án khối D 2012

Đề thi đáp án môn Toán
 Đề thi Khối thi D _ Bộ Giáo Dục năm_2012  Đáp án Khối thi D _Bộ Giáo Dục năm_2012
Đề thi đáp án môn Văn
 Đề thi Khối thi D _ Bộ Giáo Dục năm_2012  Đáp án Khối thi D _Bộ Giáo Dục năm_2012
Đề thi đáp án môn Tiếng Anh
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_248 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_248 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_526 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_526 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_951 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_951 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_693 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_693 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_475 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_475 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_729 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_729 năm_2012
Đề thi đáp án môn Tiếng Nga
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_724 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_724 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_197 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_197 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_425 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_425 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_538 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_538 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_846 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_846 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_963 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_963 năm_2012
Đề thi đáp án môn Tiếng Trung
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_138 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_138 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_362 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_362 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_695 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_695 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_753 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_753 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_864 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_864 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_528 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_528 năm_2012
Đề thi đáp án môn Tiếng Nhật
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_193 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_193 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_286 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_286 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_374 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_374 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_463 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_463 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_531 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_531 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_617 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_617 năm_2012
Đề thi đáp án môn Tiếng Pháp
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_247 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_247 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_351 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_351 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_417 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_417 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_526 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_526 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_682 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_682 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_169 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_169 năm_2012
Đề thi đáp án môn Tiếng Đức
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_417 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_417 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_512 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_512 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_631 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_631 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_739 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_739 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_851 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_851 năm_2012
 Đề thi Khối thi D _Mã đề_368 năm_2012  Đáp án Khối thi D _Mã đề_368 năm_2012

Đề thi đại học cao đẳng 2013 Mới

Đề thi Đại Học Cao Đẳng 2012

Đề thi Đại Học Cao Đẳng 2011

Đề thi Đại Học Cao Đẳng 2010

Timdiemthi.edu.vn hy vọng sẽ mang thật nhiều niềm vui tới cho các bạn trong kỳ tuyển sinh 2013 này. Một câu ngạn ngữ rất nổi tiếng "Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome" chúng tôi tin bạn đã tìm được con đường của chính mình. Chúc các bạn mạnh khoẻ tự tin và may mắn.

G. Team!