1. Tìm điểm thi
  2. Tìm điểm thi
  3. Tin tức
  4. Điểm sàn đại học 2022
  5. Điểm chuẩn đại học 2022
  6. Đề thi đại học 2022
  7. Khác
  8. Xem điểm thi đại học mới nhất
  9. Đăng ký / Đăng nhập
Danh sách trường công bố điểm thi 2013 Danh sách trường công bố điểm thi 2013
9/10 1.016,184 bài đánh giá

Danh sách trường công bố điểm thi 2013

Ngày 17-05-2022 13:54:35 - Đã có hơn 245 trường Đại Học Cao Đẳng trên toàn Quốc Công bố điểm thi.

Danh sách các trường đã công bố điểm thi 2013
STT
Mã trường
Tên trường công bố điểm
Top 100
1
CBC
2
CBK
3
CBV
4
DDI
5
CNH
6
CDC
7
CCC
8
D61
9
D50
10
CHN
11
D20
12
D03
13
CCM
14
CEM
15
CHV
16
CXD
17
CVT
18
CCH
19
CCY
20
CCI
21
CND
22
CPY
23
CCB
24
CCX
25
CES
26
CLD
27
CLH
28
CKS
29
CGT
30
CGS
31
CGN
32
C21
33
CHH
34
CET
35
CKK
36
DTU
37
CKG
38
CKQ
39
CTH
40
CCS
41
CKA
42
CKT
43
CKV
44
CCK
45
CKD
46
CKO
47
CKM
48
CEA
49
CPP
50
CTW
51
CKC
52
CCE
53
CDP
54
CNN
55
CNP
56
CPT
57
CPN
58
C61
59
C62
60
C05
61
C24
62
C20
63
C36
64
CK4
65
C41
66
C17
67
C59
68
C33
69
CM2
70
CM3
71
C09
72
C57
73
C13
74
CTS
75
CTE
76
CMS
77
CTM
78
CSB
79
CTV
80
CVL
81
CVV
82
CNB
83
CVN
84
CVD
85
CVS
86
CVH
87
CDV
88
C16
89
CXS
90
CDT
91
CXN
92
CXH
93
CYH
94
CYZ
95
CYL
96
CYP
97
CYU
98
CYQ
99
CYE
100
CYI
101
TAG
102
DBL
103
DDK
104
BKA
105
QSB
106
DBD
107
TCT
108
LCH
109
DCA
110
LDA
111
QHI
112
DDA
113
DCD
114
GTA
115
QSC
116
DVX
117
DCN
118
DDM
119
DCT
120
HUI
121
VHD
122
VUI
123
TDL
124
DDN
125
DHP
126
DDL
127
YDD
128
DNU
129
DKH
130
GHA
131
GSA
132
GTS
133
DHH
134
NHF
135
DKT
136
DKT1
137
THP
138
HHA
139
DTH
140
DHB
141
HDT
142
DHQ
143
THV
144
QST
145
DHT
146
DTZ
147
QHT
148
QHX
149
QSX
150
KTA
151
KTS
152
UKB
153
DQK
154
DHK
155
QHE
156
DDQ
157
DLA
158
KHA
159
KSA
160
DTE
161
QSK
162
DKC
163
DKC1
164
DTK
165
DKY
166
DLH
167
LNH
168
LNS
169
LPH
170
LPS
171
MDA
172
MBS
173
MTC
174
MTH
175
NHS
176
DHN
177
QHF
178
DHF
179
DDF
180
NTS
181
NTH
182
LBH
183
TSB
184
TSN
185
TSS
186
DNV
187
DTN
188
DBG
189
DHL
190
NLS
191
NNH
192
DPQ
193
PCH1
194
PCS1
195
PCH
196
PCS
197
DPY
198
DQB
199
DQU
200
QSQ
201
DQN
202
SGD
203
SDU
204
SDU1
205
SPD
206
SPH
207
SP2
208
DHS
209
SKN
210
SPK
211
SKV
212
GNT
213
DTS
214
TDH
215
STS
216
SPS
217
DDS
218
DKQ
219
DMS
220
FBU
221
DFA
222
DTM
223
DMT
224
TTU
225
TTB
226
DTD
227
TTN
228
DTB
229
DTL
230
TDD
231
DTA
232
TDB
233
TTD
234
TDS
235
TDM
236
TMA
237
TLA
238
TLS
239
TTG
240
DTT
241
DVT
242
ZPH
243
ZNH1
244
ZNH2
245
ZNH
246
ZNS
247
VHH
248
VHS
249
DVD
250
TDV
251
XDA
252
MTU
253
XDT
254
DHY
255
YCT
256
YDS
257
YHB
258
YPB
259
TYS
260
DTY
261
YKV
262
YTC
263
YTB
264
NTT
265
CDNTT
266
TGC
267
BPH
268
HCP
269
BVS
270
BVH
271
HQH
272
HHK
273
HCH
274
HCS
275
HFH
276
HEH
277
DNH
278
NQH
279
KMA
280
KQH
281
NHH
282
NHP
283
HQT
284
PKH
285
HVQ
286
YQH
287
YQS
288
DYH
289
DYS
290
HTC
291
HYD
292
DTC
293
DHD
294
DHC
295
QHL
296
DHA
297
DTF
298
DTQ
299
QHS
300
QSY
301
QHY
302
DDP
303
SNH
304
DCH
305
KGH
306
VPH
307
LAH
308
PBH
309
HGH
310
TGH
311
TTH

Danh sách các trường vẫn đang tiếp tục được cập nhật, vui lòng bấm F5 để xem lại.


Timdiemthi.edu.vn hy vọng sẽ mang thật nhiều niềm vui tới cho các bạn trong kỳ tuyển sinh 2013 này. Một câu ngạn ngữ rất nổi tiếng "Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome" chúng tôi tin bạn đã tìm được con đường của chính mình. Chúc các bạn mạnh khoẻ tự tin và may mắn.

G. Team!