1. Tìm điểm thi
  2. Tìm điểm thi
  3. Tin tức
  4. Điểm sàn đại học 2019
  5. Điểm chuẩn đại học 2019
  6. Đề thi đại học 2019
  7. Khác
  8. Xem điểm thi đại học mới nhất
  9. Đăng ký / Đăng nhập

Top thí có điểm trên 30+Nguyễn Quang Huy (31.5đ) Huỳnh Lôi Kim (31đ) Nguyễn Minh Hiếu (31đ) Phạm Xuân Đạt (31đ) Bùi Thiện Đức (30.5đ)
Nguyễn Thành Trung (30.5đ) Vũ Đức Thuận (30.5đ)

Danh sách trường công bố điểm thi 2013

Tìm điểm thi trên Mobile